วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learning)

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 
(Self-Directed Learning)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม