วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทักษะแห่งโลกหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ ASK

ในการสู้กับAi ควรมีทักษะแห่งโลกหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21หรือ  ASK ได้แก่

Model 4I ของการเรียนแบบวิทยาศาสตร์สามารถสู้ Ai ได้


การเรียนแบบวิทยาศาสตร์ที่สามารถสู้ Ai หรือปัญญาประดิษฐ์ได้นั้น ควรจะมี 4I ซึ่งได้แก่

ดูวิดีโอแล้วสรุป เรื่อง ทักษะสำหรับโลกอนาคต

วิดีโอที่ใช้ในการสอน

สรุป
       ทักษะสำหรับโลกอนาคต 

บทความที่ได้รับความนิยม