วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Model การทำความเข้าใจ

Model 
การทำความเข้าใจ

       การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จมิใช่เพียงแค่ทำสอนให้ผู้เรียนทำความความเข้าใจและลงมือปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนในสิ่งที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ต้องทบทวนสภาพแวดล้อม ค่านิยม การปฏิบัติ ต้องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการสอน และนำมาปรับปรุงในการสอนครั้งหน้าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม