วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ KWLH

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ KWLH เรื่อง "น้ำ"

Know
รู้อะไรบ้างจากคำว่า
น้ำ
What to learn
ต้องการรู้อะไรจาก
เรื่อง น้ำ
What they learn as they read
รู้อะไรบ้างจากการอ่าน
เรื่อง น้ำ
How we can learned more
จะหาความรู้เพิ่มเติมโดยวิธีใด
·      น้ำมีสถานะเป็นของเหลว ของแข็ง และไอน้ำ
·      มีสูตรเคมีคือ H2O
·      ร่างกายสิ่งมีชีวิตส่วนมากจะประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่
·      น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อพืชและสัตว์
·      น้ำไม่มีสี และไม่มีกลิ่น
·      เราใช้น้ำในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็น การกิน อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ล้างถ้วยจาน ล้างรถ เป็นต้น
·      แม่น้ำยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางด้านอาหาร
·      ด้านการเดินทาง เป็นต้น
·      แม่น้ำยังมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี เช่น การแข่งเรือหางยาว ประเพณีไหลเรือไฟ
·      ประเพณีลอยกระทง
·      คนสมัยก่อนใช้น้ำเป็นตัวจับเวลาโดย ใช้กะลามะพร้าวคู่กัน
·      เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เราสามารถใช้น้ำดับไฟได้
·      น้ำสามารถเป็นโทษได้ เช่น น้ำท่วม หรืออุทกภัย น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำเดือดร้อน
·      น้ำอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอากาศ บนดิน ใต้ดิน

·      ถ้าร่างกายขาดน้ำจะส่งผลเสียอะไรบ้าง
·      กินน้ำเยอะๆจะมีผลเสียอะไรบ้าง
·      ทำไมร่างกายถึงต้องการน้ำ
·      ต้องดื่มน้ำในปริมาณเท่าใดถึงจะส่งผลดีที่สุด
·      ดื่มน้ำแร่ต่างจากน้ำดื่มทั่วไปอย่างไร
·      นอกจากใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการใช้ประโยชน์ด้านใดอีกบ้าง
·      น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2
·      โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะโควาเลนต์
·      น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง (น้ำแข็ง) และสถานะแก๊ส (ไอน้ำ) น้ำยังมีในสถานะของผลึกของเหลวที่บริเวณพื้นผิวที่ขอบน้ำ
·      ปกติน้ำบริสุทธิ์จะไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่น
·      น้ำ(Water) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ โดยเฉพาะมนุษย์เราที่ต้องการน้ำประมาณวันละ 1 - 1.5 ลิตร เพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปวันละ 1 - 1.5 ลิตรเหมือนกัน
·      น้ำบนโลกมีปริมาณมากมายและมีอยู่ทุกที่ บนดิน ใต้ดิน และอากาศ
·      ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ อาจเกิดเนื่องจากการได้รับน้ำไม่เพียงพอ หรือหากขาดน้ำอย่างรุนแรง อาจเกิดจากการอาเจียน หรือท้องร่วง หรือขาดโซเดียมไอออนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งหากสูญเสียน้ำน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว จะส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้
·      รู้สึกกระหายน้ำ
·      น้ำหนักตัวลดลง
·      ริมฝีปากและผิวหนังแห้ง ตาโหล ชีพจรเต้นเร็ว
·      ถ้าร่างกายขาดน้ำมากๆ ปริมาณเลือดจะลดลง มีเลือดออกจากหัวใจน้อยลง ความดันโลหิตต่ำลง อ่อนเพลีย
·      ส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆ และเซลล์สมองขาดออกซิเจนและสารอาหาร
·      ร่างกายไม่สามารถขับความร้อนที่มากเกินพอออกทางเหงื่อ จะทำให้เกิดอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น
·      (hyperthermia) และเกิดอาการเป็นลมแพ้ร้อนหรือลมแดด (heat stroke)
·      การทำงานของไตผิดปกติ
·      เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของกรด-ด่างในร่างกาย
·      มีปัสสาวะน้อยและมีความเข้มข้นมากกว่าปกติ อาจทำให้เกิดการตกตะกอนได้
·      น้ำก็ทำลายสุขภาพได้เหมือนกัน หากดื่มมากเกินไป
·      หากเปรียบเทียบระหว่าง น้ำแร่ กับ น้ำเปล่า จะพบว่า น้ำทั้งสองชนิดไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เพราะน้ำเปล่าก็มีแร่ธาตุเหมือนน้ำแร่ผสมปนอยู่เพียงแต่มีน้อยกว่าเท่านั้นเอง
·      อินเตอร์เนท
·      หนังสือ
·      วิจัย
·      เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง
·      ทดลอง
·      สังเกต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม