วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Model 4I ของการเรียนแบบวิทยาศาสตร์สามารถสู้ Ai ได้


การเรียนแบบวิทยาศาสตร์ที่สามารถสู้ Ai หรือปัญญาประดิษฐ์ได้นั้น ควรจะมี 4I ซึ่งได้แก่

        1. Imagination (จินตนาการ) คือการสร้างภาพขึ้นในใจ
        2.Inspiration (แรงดลใจ) คือสิ่งที่ทำให้มีแรงขับเคลื่อน
        3.Insight (ความเข้าใจลุ่มลึก) คือ รู้อย่างลึกซึ้ง
        4.Intuition (ญาณทัศน์) คือ ความรอบรู้จัดเจน สามารรู้โดยอัตโนมัติ

ที่มาข้อมูล
https://www.youtube.com/watch?v=qWTpnlOYcrY&t=332s

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม